You are here: Home > Structura anului școlar 2022-2023

Structura anului școlar 2022 - 2023

 • Cursurile anului școlar 2022 - 2023 încep luni, 5 septembrie 2022.

  Anul școlar 2022—2023 este structurat conform OME nr.3505/31.03.2022

  astfel: 

  • Modulul 1 – cursuri: de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022; 
   • vacanță: de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022; 
  • Modulul 2 – cursuri: de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022; 
   • vacanță: de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ianuarie 2023; 
  • Modulul 3 – cursuri: de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 17 februarie 2023, la decizia IȘJ Sibiu; 
   • vacanță: o săptămână, la decizia IȘJ Sibiu, în perioada 20—26 februarie 2023; 
  • Modulul 4 – cursuri: de luni, 13 februarie 2023, respectiv luni, 20 februarie 2023, sau luni, 27 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până joi, 6 aprilie 2023; 
   • vacanță: de vineri, 7 aprilie 2023, până marți, 18 aprilie 2023; 
  • Modulul 5 – cursuri: de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023; 
   • vacanță: de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3 septembrie 2023. 

Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:

 • pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 9 iunie 2023.
 • Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 27 februarie— 16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Derularea celor două programe nu se planifică în același interval de cursuri (modul de învățare).

  În situația suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), măsurile privind parcurgerea integrală a programelor școlare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al școlii nu se dispune durata vacanțelor școlare.

  Calendarele examenelor naționale, inclusiv calendarul admiterii în învățământul liceal (clasa a IX-a), se aprobă prin ordine de ministru distincte.

 • Calendar an școlar 2022-2023 Sibiu
nach oben