You are here: Acasă

Informaţii utile pentru părinți și elevi:

NOI CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR ȘCOLARE

Ordinul 5.870 din 22 decembrie 2021, publicat pe 4 ianuarie 2022 prevede aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat.

Criteriile noi schimbă pragul de acordare a burselor de merit, ridicând media la 9,50, de la 8,50.

 • Criteriile actuale se aplică din semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022, potrivit ordinului recent, lucru care face ca elevii să primească bursele pentru mediile obținute în perioada școlii cu prezență fizică din semestrul I.
 • Bursele de merit se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învățătură și se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:
  a) au obținut media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/semestru în anul școlar anterior, cu excepția clasei a V-a și a clasei a IX-a;
  b) au obținut media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în primul semestru al anului școlar, pentru elevii din clasa a V-a;
  c) au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 9,50, pentru elevii din clasa a IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul I, respectiv au obținut media de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor
  beneficia de bursă de merit în semestrul al II-lea;
  d) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor școlare naționale organizate de ME;
  e) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de ME.
 • Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie și care îndeplinesc cumulativ următoarele
  condiții:
  a) au obținut media generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/semestru în anul școlar anterior, cu excepția clasei a V-a și a clasei a IX-a;
  b) au obținut media generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în primul semestru al anului școlar, pentru elevii din clasa a V-a.
 • Pentru obținerea bursei de studiu, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de
  învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de studiu, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.
 • La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii.
 • Bursele de ajutor social se stabilesc la începutul anului școlar, fiind revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei.
  Elevii care acumulează 10 absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social pentru luna respectivă.
 • Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.
  Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și bursă de merit sau bursă de studiu trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare.
  Elevii cu cerințe educaționale speciale pot obține bursă de studiu/merit/performanță/ajutor social, indiferent dacă beneficiază și de o măsură de protecție socială.
informare privind gradul de vaccinare în rândul personalului angajat în Școala Gimnazială nr.18 sibiu
 • Potrivit datelor centralizate la nivelul unității de învățământ, la data de 19.11.2021 rata generală de vaccinare a personalului școlii este de 61,02%
Evaluările Naționale pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a se vor susține în perioada 10-26 mai 2022

Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a

 • Scris — Limba română — 10 mai 2022 
 • Scris — Limba maternă — 10 mai 2022 
 • Citit — Limba română — 11 mai 2022 
 • Citit — Limba maternă — 11 mai 2022 
 • Matematică — 12 mai 2022 
 • Scris-Citit — Limba română pentru minoritățile naționale — 13 mai 2022

Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a

 • Limba română — 17 mai 2022 
 • Matematică — 18 mai 2022 
 • Limba maternă — 19 mai 2022

Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a

 • Limbă și comunicare — 25 mai 2022 
 • Matematică și Științe ale naturii — 26 mai 2022
CALENDARUL de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2021—2022

30 mai—3 iunie 2022              Înscrierea la evaluarea națională

3 iunie 2022                             Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

14 iunie 2022                           Limba și literatura română — probă scrisă

16 iunie 2022                           Matematica — probă scrisă

17 iunie 2022                           Limba și literatura maternă — probă scrisă

23 iunie 2022 (până la ora 14,00) Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor

23 iunie 2022 (ora 16,00—ora 19,00)

24 iunie 2022 (ora 8,00—ora 12,00) Depunerea contestațiilor

24 iunie—29 iunie 2022           Soluționarea contestațiilor

30 iunie 2022            Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

N O T Ă: La solicitarea comisiilor județene/Comisiei municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a sau din proprie inițiativă, Comisia națională de organizare a evaluării naționale poate aproba, în situații excepționale, prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor.

Calendarul anului școlar 2021-2022

 

Evaluări naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a

CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a II-a (EN II) - 2021

 • 25 mai 2021 – Limba română & limba maternă (scris)
 • 26 mai 2021 – Limba română & limba maternă (citit)
 • 27 mai 2021 – Matematică 
 • 28 mai 2021 – Limba română pentru minoritățile naționale (scris & citit)
 • CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a IV-a (EN IV) - 2021
 • 18 mai 2021: Limba română 
 • 19 mai 2021: Matematică 
 • 20 mai 2021: Limba maternă 
 • CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a VI-a (EN IV) - 2021
 • 12 mai 2021: Limbă şi comunicare
 • 13 mai 2021: Matematică şi Ştiinţe ale naturii
 • Anunț: Pentru EN la finalul clasei a VI-a, probele scrise din 12-13 mai 2021 se vor desfășura începând cu ora 10,00. Prezența în curtea școlii a elevilor va fi la 9,30.

Evaluările Naționale de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor fi susținute în luna mai 2021 de către toți elevii, cu prezență fizică la școală. 

nach oben